مدیرعامل متن خبر داد

افزایش ۱۱۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت از میادین غرب کارون تا پایان سال

مدیرعامل متن گفت: تا پایان سال قطعاً ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار بشکه به تولید نفت میادین غرب کارون اضافه خواهد شد.

آخرین اخبار