پیشرفت سلامت ایران از منظر مسئول بلندپایه سازمان جهانی بهداشت

مدیرکل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت گفت: مرحله و جایگاهی که جمهوری اسلامی ایران با اجرای طرح تحول سلامت در آن قرار گرفته است، منحصر به فرد است.

آخرین اخبار