جانشین فرمانده انتظامی شهرضا خبر داد

فعالیت پلیس امنیت اخلاقی در سطح شهرستان شهرضا

جانشین فرمانده انتظامی شهرضا گفت: در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی، پلیس امنیت اخلاقی را در نیروی انتطامی فعال کرده‌ایم.

آخرین اخبار