رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا:

بقاع متبرکه شهرستان شهرضا میزبان یک میلیون زائر در ایام نوروز بود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا اززیارت حدود یک میلیون مسافر نوروزی و اهالی شهرضا از بقاع متبرکه و امامزادگان این شهرستان در ایام نوروز خبر داد.

آخرین اخبار