اجرای طرح پزشک خانواده و کاهش هزینه ‌درمان آرزوی وزیر کار/ با ۵۰میلیون نفر سروکار دارم

به گزارش نسل بیدار ، اسدالله عباسی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: مدیران کل  کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استانها به عنوان قائم مقام وزیر در استانها تفویض اختیار شده‌اند و برای حل و فصل مسائل کارگری نیاز نیست که به ستاد مرکزی وزارتخانه مراجعه شود. عباسی در پاسخ به این پرسش […]

آخرین اخبار