اینفوگرافی/داعش مخوف‌ترین گروه تروریستی

تروریست‌های داعش که نام دولت اسلامی عراق وشام رابرخودگذاشته اندمدعی تلاش برای تشکیل خلافت اسلامی واجرای شریعت اسلامی هستنداماحرف وعمل آنهاکاملاازهم جداست.

آخرین اخبار