کاهش ۱۲ درصدی درآمدهای مخابرات/ تعرفه‌های تلفن به‌زودی افزایش می‌یابد

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه‌های تلفن از سال ۸۱ افزایشی نداشته و با قول مساعد دولت برای بازنگری در تعرفه‌ها به‌زودی تعدیل می‌باید.

آخرین اخبار