محمدرضا رحیمی به زندان اوین رفت

حکم حبس محمدرضا رحیمی اجرا و وی امروز به زندان اوین معرفی شد.

آخرین اخبار