رنجبران :ناگفته صالحی از پشت‌پرده مذاکرات/وعده‌های ارزان ژنو ؛پشت دیوار بلند بوروکراسی آمریکایی

علی اکبرصالحی در مدتی که از این موضوع صحبت می‌کردیم چشم‌هایش از ذوق و خوشحالی برق می زد اما زمانی این برق چشم‌ها نوعش عوض شد که از او درباره پشت صحنه مذاکرات پرسیدم و در ادامه سؤال این است که چرا تیم مذاکره‌کننده کشورمان درباره عدم اجرای توافقنامه از سوی طرف آمریکایی، هیچ شکایتی را به «کمیسیون نظارت بر اجرای توافق ژنو» تسلیم نمی‌کند؟

آخرین اخبار