بیمه مرکزی:

بیمه فرهنگیان مجوز ندارد

هفته گذشته معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از امضاء قرار داد جدید بیمه طلایی فرهنگیان با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ خبر داد.

آخرین اخبار