چهره دیدنی عمو پورنگ وقتی خیلی خیلی جوان بود

تصویر کمتر دیده شده از داریوش فرضیایی، عمو پورنگ کودکان در فضای مجازی منتشر شد.

آخرین اخبار