دادستان شهرضا:

اراضی مستعد کشاورزی در شهرضا در حال نابودی است

دادستان شهرضا گفت: اراضی مستعد کشاورزی در شهرضا در حال از بین رفتن است و اگر با آن برخورد نشود مانند پدیده بدحجابی می‌شود.

آخرین اخبار