توقیف ۴۷ خودروی لوکس در شمال تهران

سردار حسینی گفت: پلیس برای تشخیص قطعی وضع غیر عادی برخی از رانندگان معلوم الحال اقدام به گرفتن تست الکل می کند.

آخرین اخبار