سخنگوی وزارت ارشاد:

حج عمره تعلیق شد

سخنگوی وزارت ارشاد گفت: این تصمیم به‌دستور وزیر ارشاد صورت گرفته و بعد از مجازات خاطیان شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت.

آخرین اخبار