آیا پلیس موظف به اجرای اسلام نیست

چون اسلام صراحت دارد که تخلف از قانون جمهوری اسلامی جایز نیست، رئیس‌جمهوری بخواهد تدبیر به خرج بدهد باید پایبندی به قانون را به شکل تضمینی در پلیس ایجاد کند

روحانی در همایش سراسری فرماند‌هان و مدیران نیروی انتظامی:

وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست اجرای قانون است

پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.

آخرین اخبار