میزان هدررفت سالانه بنزین موتورسیکلت‌ها

رئیس استاندارد تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت اظهار کرد: اجرا نشدن استاندارد در موتورسیکلت‌ها سالانه ۵٧ میلیون لیتر بنزین را هدر می دهد.

آخرین اخبار