دلیل بیهوشی گوینده زن در برنامه زنده تلویزیون

مرضیه هاشمی مجری شبکه خبری پرس‌تی‌وی که هنگام اجرای خبر دچار عارضه شد، از ماجرای بیهوشی خود می‌گوید.

آخرین اخبار