داستان کفاشی که کفش امام زمان را پینه نمی‌زد

روزی حضرت به حجره کفاشی او تشریف آوردند در حالی که او مشغول کفاشی بود. پس از دقایقی حضرت فرمودند: «سید عبدالکریم، کفش من نیاز به تعمیر دارد ،پینه می زنی؟»

آخرین اخبار