جمعی از مراجع درگذشت والده رئیس‌جمهور را تسلیت گفتند

آیات عظام صافی، سبحانی، وحید، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی طی تماس‌های جداگانه و صدور پیام‌هایی درگذشت والده رئیس‌جمهور را به وی تسلیت گفتند.

آخرین اخبار