روحانی:

در حال شکست‌ دادن نهایی ایران‌هراسی در سطح دنیا هستیم

رئیس‌جمهور در اجتماع مردم آذربایجان شرقی گفت: ما امروز در صحنه بین‌المللی به یک نقطه بسیار مهم رسیدیم و در حال شکست‌دادن نهایی ایران‌هراسی در سطح دنیاهستیم.

آخرین اخبار