بازی تیم مذاکره کننده با کلمات/منظور از بازرسی مدیریت شده چیست؟

در حالی که رهبری در بیانات اخیر خوداعلام کردند که اجازه بازرسی از مراکز نظامی را به طرف غربی نمی دهند،عراقچی اظهار کرد که این اجازه را به طرف غربی داده اند.

آخرین اخبار