ادامه واکنش ها به اظهارات عراقچی

اجازه بازرسی از مراکز نظامی ایران آرزوی بی ربط با مذاکرات هسته ای است که غرب به گور خواهد برد

اظهارات عراقچی که عنوان کرده بود طبق تفاهم ما بازدید از مراکز نظامی امکان پذیر است واکنش های متفاوتی را بین نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی در پی داشته است.

آخرین اخبار