مشروح/با حضور در برنامه شناسنامه:

جاسبی: از تحقیق و تفحص خیلی خوشحالم/تصمیم داشتند فتنه ۷۸ را از دانشگاه آزاد آغاز کنند

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه شناسنامه گفت: من به کارهایی که کرده‌ام اعتقاد دارم و بنابراین از تحقیق و تفحص نیز استقبال خواهم کرد.

آخرین اخبار