فرماندار شهرضا خبر داد:

کشف یک پایاب تاریخی در شهرضا

فرماندار شهرستان شهرضا از کشف یک پایاب در شهرستان شهرضا خبر داد.

آخرین اخبار