پدیده جدید معامله کالا در اقیانوس توسط شرکت‌های رانتخوار

رییس انجمن حمل و نقل بین المللی گفت: تجارت کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات در آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها پدیده جدیدی در تجارت کشور است.

آخرین اخبار