نگاهی متفاوت به شبهات وارده در خصوص خمس

چرا شیعه بر خلاف شأن نزول آیه خمس عمل می کند

با توجه به مقدمه فوق شخص پیامبر اکرم (ص) و اوصیای آن حضرت می توانند حکم به وجوب یا حرمت موضوعی کنند هرچند که آن موضوع در قرآن نیامده باشد.

آخرین اخبار