افخم:

تیم هسته‌ای مذاکرات را بر اساس خطوط قرمز ادامه می‌دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: “خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری تدوین و تشریح کرده‌اند کمک کننده است و تیم مذاکره کننده همین مسیر را دنبال می‌کنند.

آخرین اخبار