گزارش تصویری مسابقات قهرمانی موتور کراس استان اصفهان در شهرضا

رقابت‌های موتورسواری موتورکراس قهرمانی استان در پیست موتورسواری شهید محمدرضا یونسی شهرستان شهرضا برگزار شد.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی شهرضا:

رقابت‌های موتورکراس قهرمانی استان اصفهان در شهرضا برگزار شد

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی شهرستان شهرضا گفت: عصر امروز رقابت‌های موتورسواری موتورکراس قهرمانی استان در پیست موتورسواری شهید محمدرضا یونسی شهرستان شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار