موفقیت محققان ایرانی در درمان کهیر مزمن به روش سرم تراپی

محققان گروه ایمونولوژی دانشگاه پزشکی مشهد موفق به درمان بیماری کهیر مزمن به روش اتولوگوس شدند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی