گزارش اجتماعی؛

سیستم حمل و نقل عمومی شهرضا؛ ارزان ولی ناقص/ مسئولان حمل و نقل عمومی را دریابند

سیستم حمل و نقل عمومی شهرضا، اگرچه نسبت به میانگین استانی، ارزان قیمت محسوب می شود، اما این سیستم نتوانسته خود را پا به پای شهر پیش ببرد که نتیجه آن فرهنگ غلط استفاده از خودروهای شخصی تک سرنشین، در سطح شهر شده است.

آخرین اخبار