در راستای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی،

۱۰ دستگاه اتوبوس‌ درون شهری شهرضا به مهران اعزام شدند

در راستای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، ۱۰ دستگاه اتوبوس‌ درون شهری شهرضا به مهران اعزام شد.

آخرین اخبار