در آستان سال نو؛

عیدی تلخ شهرداری به رانندگان اتوبوسرانی شهرضا / تصاویر

رانندگان سازمان اتوبوسرانی شهرضا به‌دلیل وجود برخی مشکلات امروز در مقابل شهرداری تجمع کردند.

آخرین اخبار