ویژه برنامه

ویژه برنامه جامانده های کربلا

ویژه برنامه جامانده کربلا به مناسبت اربعین حسینی منتشر شد

نخستین گام در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرضا

با بازدید شهردار شهرضا، اعضای شورای اسلامی این شهر و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی این شهرداری از یک گروه خودروساز، نخستین گام در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری شهرضا برداشته شد.

مدیر سازمان اتوبوسرانی شهرضا:

۲۴ آبان اسامی رانندگان ابقا شده در سازمان اتوبوسرانی اعلام می‌شود

مدیر سازمان اتوبوسرانی شهرضا گفت: بر اساس آخرین اخبار لیست نهایی رانندگان ابقا شده در سازمان اتوبوسرانی بعد از خصوصی‌سازی شنبه ۲۴ آبان ماه از سوی فرمانداری اعلام می‌شود.

آخرین اخبار