اسامی اجساد شناسایی شده حادثه قم

سازمان پزشکی قانونی کشور اسامی ۱۰ مسافر جدید شناسایی شده حادثه تصادف اتوبان قم-تهران را اعلام کردهمچنین همه مصدومان برای تعیین خسارت معاینه شدند.

آخرین اخبار