فرماندار شهرضا خبر داد؛

نصب اِلمان سفال شهرضا در اتوبان شهید همت تهران

گلابی گفت: المانی از هنر سفال شهرضا در بزرگراه شهید همت تهران نصب خواهد شد تا همه مردم کشور با ذوق، هنر و مهارت هنرمندان شهرضایی آشنا شوند.

آخرین اخبار