غیبت وزیر خارجه قطر در نشست وزرای خارجه عرب در قاهره

وزیر خارجه قطر در نشست وزرای خارجه عرب که صبح امروز دوشنبه در مقر اتحادیه عرب آغاز بکار کرد، حضور نیافت.

آخرین اخبار