دهقان:

قوه قضائیه بدون اعتنا به فشارها به همه اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی کند

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت:‌ قوه قضاییه نباید هیچ ملاحظه‌ای نسبت به آقای مهدی هاشمی و وابستگان او داشته باشد.

آخرین اخبار