همزمان با سراسر کشور

انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان شهرضا برگزار شد+ تصاویر

همزمان با سراسر کشور انتخایات شورای دانش آموزش در ۱۸۰ واحد آموزشی شهرستان شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار