بیشعوری به چاپ ۲۱ می رسد/«بیشعوران» هم در راه اند

نسخه های چاپ بیست و یکم کتاب «بیشعوری» نوشته خاویر کرمنت با ترجمه محمود فرجامی به زودی توسط انتشارات تیسا منتشر و وارد بازار نشر خواهد شد.

آخرین اخبار