از فارس تا مازندران / آتش سوزی جنگل ها ادامه دارد+تصاویر

گویا قرار نیست بلای که به جان جنگل های کشورمان افتاده است تمام شود، اتفاقی که امروز امکان دارد در یک استان و یک جنگل دیگر اتفاق بیافتد.

آخرین اخبار