دبه کردن دولت در واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی/ آیا وزارت ورزش اهلیت دارد

کی ازاتفاقات فوتبالی که این روزها همه پیگیر نتیجه آن بودند و در تیتر یک رسانه های ورزشی قرار داشت موضوع واگذاری سرخابی های پایتخت به بخش خصوصی بود.

آخرین اخبار