آیا وزیر ورزش در ماجرای تبریز آدرس اشتباه به مردم نمی‌دهد

صحبت‌های وزیر ورزش درباره اتفاقات بازی تراکتورسازی این ذهنیت را به وجود می‌آورد که او در پی ر سرپوش گذاشتن بر آن است.

آخرین اخبار