۷ نکته به رنگ آبی از دربی هشتاد سرخابی ها

الا که هیاهوی دربی هشتاد و اتفاقات تبریز کمی فرونشسته است، باید به نکات و آماری اشاره کنیم که دربی هشتاد داشت.

آخرین اخبار