آقای ظریف اظهارات افخم را به آمریکایی‌ها منتقل کنید

درحالی که مقامات آمریکایی سیاست تهدید خود علیه ایران را در کنارمذاکرات پیش می برند ، ظریف نیزباید نقض حقوق بشر در آمریکا را هم به مقامات آمریکایی گوشزد کند

آخرین اخبار