آب زاینده‌رود ۱۰ خرداد بسته می‌شود

استاندار اصفهان گفت: از ۱۰ خرداد مقدار آب خروجی سد از ۹۰ مترمکعب به حدود ۲۰ مترمکعب می‌رسد تا شرب و صنعت و آب باریکه رودخانه باقی بماند.

آخرین اخبار