کارشناس تبلیغات اصفهان:

کانون‌های تبلیغاتی از سوی صندوق حمایت از خبرنگاران بیمه می‌شوند

کارشناس تبلیغات اصفهان گفت: کانون‌های تبلیغاتی می‌توانند زیر مجموعه صندوق حمایت از خبرنگاران قرار بگیرند و بیمه شوند.

رئیس اتحادیه کتاب‌فروشان شهرضا:

۸ کانون تبلیغاتی در شهرضا دارای پروانه کسب هستند

رئیس اتحادیه کتاب‌فروشان شهرضا گفت: از ۱۷ کانون تبلیغاتی در شهرضا ۸ کانون تبلیغاتی دارای پروانه کسب هستند.

معاون فرماندار شهرضا مطرح کرد:

ضرورت وجود مشاور تبلیغاتی در شرکت‌های شهرک صنعتی رازی شهرضا

معاون فرماندار شهرضا گفت: در شهرک بزرگ رازی با وجود شرکت‌های بزرگ و مهم مشاور تبلیغاتی ندارند و نیاز است به این قضیه به صورت حرفه‌ای نگریست.

آخرین اخبار