رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرضا:

قیمت میوه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است/ رکود سنگین برای بازار میوه و تره بار شهرضا

رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرضا در رابطه با وضعیت قیمت میوه های پرمصرف مردم، گفت: قیمت میوه هایی مانند پرتغال تقریبا نسبت به سال گذشته ثابت بوده و تفاوت چندانی نداشته است.

آخرین اخبار