فروش فرش ماشینی به اسم فرش دستباف

مدیرعامل اتحادیه فرش دستباف با اشاره به تبلیغات فرش ماشینی در قالب فرش دستباف گفت: فرش دستباف ایرانی هنر و اشتغال میلیون نفری را به همراه دارد.

آخرین اخبار