گفت و گویی برای اندیشیدن

مدیران جهادی جوان، طلایه داران آینده ای بهتر

شاید برای بسیاری از خانواده ها دغدغه ی اصلی در عرصه پرورش این باشد که مسئولیت پذیری و تدبر در فعالیت های روزمره زندگی فرزندانشان را چگونه تامین کنند.آیا فرزندانشان توانایی لازم را برای هدایت زندگی شخصی خود در دنیای کنونی دارند.
به مناسبت ۱۳ آبان و با طرح چنین دغدغه ای به سراغ مجموعه ای بنام اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی رفتیم که هدف خود را مسئولیت پذیری و مدیر بار آوردن جوانان و نوجوانان قرار داده است.

آخرین اخبار