دبیر شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور:

انجمن اسلامی دانش آموزان شهرضا یکی از برترین انجمن‌های کشور است/ امروز بسیج قدرتمند ترین نهاد نظامی و فرهنگی کشور است

دبیر شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان شهرضا یکی از برترین انجمن‌های دانش آموزی در سطح کشور است.

آخرین اخبار